نمایش 37–48 از 142 نتیجه

تجهیزات و اکسسوری کافه

بسکت غیر تحت فشار 51

۲۸۰،۰۰۰ تومان

تجهیزات و اکسسوری کافه

استند سیروپ چوبی

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان

تجهیزات و اکسسوری کافه

استند پرتافیلتر چوبی 58 مثلثی

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان

تجهیزات و اکسسوری کافه

ناک باکس (بیضی)

۱۲۰،۰۰۰ تومان

تجهیزات جانبی بار سرد

سطل یخ وان کافی (طلایی)

۹۸۰،۰۰۰ تومان

تجهیزات جانبی بار سرد

سرسیروپ (پور اسپات)

۱۲۰،۰۰۰ تومان

تجهیزات جانبی بار سرد

ست بار سرد 9تیکه (طلایی)

۳،۲۰۰،۰۰۰ تومان

تجهیزات جانبی بار سرد

ست بار سرد ۸ تیکه( مشکی)

۱،۹۵۰،۰۰۰ تومان

تجهیزات جانبی بار سرد

ست بار سرد ۷ تیکه( سفید)

۱،۹۵۰،۰۰۰ تومان

تجهیزات و اکسسوری کافه

پرتافیلتر نیکد مباشی 51

۹۵۰،۰۰۰ تومان

تجهیزات و اکسسوری کافه

کمکس 800 میل( فیلتردار فلزی )

۱،۵۵۰،۰۰۰ تومان